Katedra Literatury Rosyjskiej i Katedra Literatury Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej organizują III międzynarodową konferencję naukową na temat literatury i kultury emigracyjnej Słowian Wschodnich. Konferencja odbędzie się w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 13-15 października 2011 roku. 

 

Temat konferencji:


Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku.
Konteksty, estetyka, recepcja

 

Program konferencji (PDF)

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2011, godz. 19:54 - Monika Grygiel