loga

 

III Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka

„Teoria i praktyka słuszności w prawie”

Lublin, 13 maja 2015 roku

Budynek Wydziału Prawa i Administracji UMCS, sala 110

 

PROGRAM

 

9:00 – 9:10 - Otwarcie warsztatów: prof. dr hab. Leszek Leszczyński (UMCS)

9:10 – 9:30 - Wykład inauguracyjny: dr Wojciech Dziedziak (UMCS), Kilka uwag o prawie słusznym.

 

Sesja I - Słuszność w prawie w ujęciu teoretycznym - przewodniczy dr Bartosz Liżewski (UMCS)

 

9:30 – 9:45 -  Wiktor Kołodziejczak (KUL), Koncepcja słuszności Henryka Piętki.

9:45 – 10:00 – mgr Kamila Kwarciana (KUL), Relacja zasady słuszności (equity) do prawa w kulturze common law.

10:00 - 10:20 - DYSKUSJA

10:20-10:30 - PRZERWA KAWOWA

 

Sesja II - Wartość słuszności w wykładni i stosowaniu prawa - przewodniczy dr hab. Jadwiga Potrzeszcz (KUL)

 

10:30 – 10:45 - Marzena Przeworska (KUL), Wartość słuszności w stosowaniu generalnej klauzuli odsyłającej zasad współżycia społecznego.

10:45 – 11:00 - Maciej Ostrowski (UJ), Granice wykładni klauzul generalnych odsyłających - godzenie w pewność prawa czy zadanie dla sędziego Herkulesa?

11:00 – 11:15 -  Łukasz Rachoń (KUL),  Realizacja zasady słuszności poprzez wykładnię prawa cywilnego.

11:15 – 11:30 – mgr Joanna Stylska (UMCS), Realizacja zasady słuszności w wykładni EKPC i wykonywaniu wyroków ETPC.

11:30 - 11:50 - DYSKUSJA

11:50 - 12:00 - PRZERWA KAWOWA

 

Sesja III - Zasada słuszności w instytucjach prawnych poszczególnych gałęzi prawa – przewodniczy dr Wojciech Dziedziak (UMCS)

 

12:00 – 12:15 - Adrian Wilkołek (UMCS),  Zasada słuszności jako podstawa odpowiedzialności cywilnej.

12:15 – 12:30 - Natalia Kurek (UMCS),  Eksperyment medyczny a względy słuszności.

12:30 – 12:45 - Tomasz Polasz (UMCS),  Kontratyp obrony koniecznej na gruncie zasady słuszności.

12:45 – 13:00 - Ewelina Ozga (UMCS),  Instytucja ubezwłasnowolnienia w świetle prawa cywilnego a względy słuszności.

13:00 – 13.15 – mgr Aleksandra Żaba (UMCS),  Słuszność jako wartość w pracy notariusza.

13:15 - 13:35 - DYSKUSJA

13:40 – Zakończenie warsztatów: dr Bartosz Liżewski (UMCS)

 

Organizatorzy:

- Dr Bartosz Liżewski (Katedra Teorii i Filozofii Prawa UMCS) - opiekun Koła Naukowego Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka

 - Koło Naukowe Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka reprezentowane przez: Tomasz Polasz – prezes; Ewelina Ozga - wiceprezes

- Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz (Katedra Teorii i Filozofii Prawa KUL) - opiekun Sekcji Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

- Sekcja Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL reprezentowana przez: Justyna Świerczek - koordynator Sekcji; Mateusz Gabryel - prezes Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

Autor: Mateusz Gabryel
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2015, godz. 23:08 - Mateusz Gabryel