Katedra Zdrowia Publicznego Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej we współpracy z Instytutem Psychologii im. Kostiuka w Kijowie, Uniwersytetem Medycznym im. Bogomolcia w Kijowie oraz Narodowym Uniwersytetem im. T. Szewczenki w Kijowie w sierpniu b. r. zrealizowała kolejną trzecią międzynarodową konferencję naukowo-szkoleniową z zakresu zdrowia publicznego. Rozpoczęty w  2015 roku cykl konferencji naukowych pozwala na szeroko zakrojoną wymianę  doświadczeń naukowo-badawczych w  socjalnych, edukacyjnych, psychologicznych i medycznych aspektach. W ramach trzeciej konferencji naukowej ponad 20 naukowców z Ukrainy zaprezentowało swoje badania naukowe oraz wzięło udział w warsztatach praktycznych i metodologicznych. Pokłosiem dotychczasowej współpracy międzynarodowej Katedry Zdrowia Publicznego jest opracowanie materiałów konferencyjnych zaprezentowanych przez zagranicznych prelegentów w formie komunikatów z badań oraz abstraktów koncepcji teoretycznych.

 

PROGRAM 

 

Abstracts and materials 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017, godz. 12:37 - Ewa Zięba