PROGRAM

III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Z CYKLU

„BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”

 

Temat przewodni:

„Doświadczenie choroby i niepełnosprawności w (auto)biografii”

 

Organizatorzy konferencji:

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

wraz z

Fundacją „Biografie Codzienności”

 

 

Miejsce: Campus Majdanek, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Lublin

sala DMMIII-19, 16 stycznia 2017 r., godz. 10:00

 

 

Program konferencji:

10:00-10:15 – OTWARCIE KONFERENCJI I WPROWADZENIE (sala DMMIII-19)

 

- ks. prof. dr hab. Marian Nowak – Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL

dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – Kierownik Katedry Biografistyki Pedagogicznej IP KUL

 


PANEL I

Prowadząca: dr Anna Petkowicz

(sala DMMIII-137)

 

Mgr Elżbieta Hak (AJD, Częstochowa), Życie i twórczość Fridy Kahlo

Mgr Monika Dzida (UMCS, Lublin), „Jedyną rzeczywistością, która nie zawodzi i nie kłamie, jest chyba śmierć”. O doświadczeniu choroby w biografii Bolesława Prusa

Mgr Olga Pikul (KUL, Lublin), Choroba psychiczna siostry Edwarda Muncha i jej wpływ na życie oraz twórczość artysty

Karolina Ciepiela (KUL, Lublin), Rodzina w obliczu choroby przewlekłej dziecka na przykładzie książki Anne-Dauphine Julliand „Ślady małych stóp na piasku”

Mgr Magdalena Połom (KUL, Lublin), Cierpienie w chorobie psychicznej – perspektywa osób chorych

Mgr Tomasz Słapczyński (UMCS, Lublin), Głuchota Bethowena i jego sposób postrzegania świata i komunikacji

Katarzyna Dobrowolska (UJ, Kraków), Topos niewidomego organisty – od Landiniego do współczesności

Mgr Karolina Ludwikowska (KUL, Lublin), „Nie zapomnij mnie” –   rodzina w obliczu choroby Alzheimera

Mgr Małgorzata Penińska (KUL, Lublin), „Pojechałem chory, wróciłem chory. W drodze chorowałem i tyle”. Doświadczenie choroby w życiu i twórczości literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego

Liliia Hrytsai (UMCS, Lublin), Łesia Ukrainka jako przykład duchowo mocnego człowieka, który żył i tworzył pod ciężarem choroby

Patrycja Izdebska (UPH, Siedlce), Środowisko życia osób chorych i niepełnosprawnych w odczuciach osób drugich a ich poczucie bezpieczeństwa

Mgr Diana Patrycja Walawender (AJD, Częstochowa), Agonia a upokorzenie. Zapis umierania – „Ostatnie notatniki” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Mgr Maciej Topolski (UJ, Kraków), Vel. O afazji w „Baltazarze. Autobiografii” Sławomira Mrożka

Ewelina Ozga, Małgorzata Pałka (UMCS, Lublin), Maria Skłodowska-Curie – życie w cieniu radioaktywności

Mgr Klaudia Muca (UJ, Kraków), Pismo braku. Autobiografie osób z afazją

Mgr Angelika Sadowa (KUL, Lublin), John Forbers Nash genialny matematyk zmagający się ze schizofrenią paranoidalną

Mgr Tomasz Kasza (UR, Rzeszów), Wpływ choroby na postrzeganie rzeczywistości i kreacje świata przedstawionego na przykładzie postaci i twórczości Jacka Kaczmarskiego

Mgr Katarzyna Hryszan (KUL, Lublin), Godność osoby z niepełnosprawnością – wspomnienia o profesorze Wojciechu Chudym

Mgr Joanna Główka-Luty (KUL, Lublin), Działalność dobroczynna i charytatywna na przykładzie biografii Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej – jej autorefleksje w obliczu chorób

Mgr Marcin Złoty (UŁ, Łódź), Sport w obliczu choroby na przykładzie Érica-Sylvaina Abidala i Roberta Müllera

Mgr Jan Kaczmarzyk (AJD, Częstochowa), Steven Paul Jobs – genialny wizjoner, który przegrał walkę z nowotworem

Mgr Marcelina Szymczyk (UŚ, Katowice), Bł. Chiara Badano (1971-1990) jako wzór w przyjmowaniu własnego cierpienia – na podstawie wypowiedzi podopiecznych Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Borowej Wsi

Mgr Monika Klimek (KUL, Lublin), Studium charakterologiczne osoby chorej w ujęciu Antoniego Kępińskiego – przesłanie dla pedagogów

Michał Dworski (KUL, Lublin), Niewidomy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność społeczno-polityczna Edwarda hr. Raczyńskiego na uchodźstwie w Londynie po zakończeniu drugiej wojny światowej

Mgr lic. Andrzej Agapow (KUL, Lublin), Zdrowie i choroba w islamie

 

 

PANEL II

Prowadząca: dr Katarzyna Wołk

(sala DMMIII-19)

 

Mgr Magdalena Gajderowicz (KUL, Lublin), „Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku” oraz „Spotkania z Piosenką” jako formy aktywności kulturalnej osób niepełnosprawnych

Mgr Alina Gerula (UR, Rzeszów), Choroba jako moment przełomowy w (auto)biografii

Mgr Małgorzata Charęzińska (KUL, Lublin), Autobiograficzna refleksja nad doświadczeniem pracy z osobami bezdomnymi

Mgr Sylwia Filipczak (UMCS, Lublin), Choroba jako moment przełomowy – refleksja kobiety po wypadku komunikacyjnym

Mgr Agnieszka Skotnicka (UG, Gdańsk), Obraz niepełnosprawności z perspektywy doświadczeń biograficznych osób z niepełnosprawnością

Mgr Julita Sobańska (KUL, Lublin), Niedosłuch – niepełnosprawność, której nie widać. Strategie komunikacji nauczycieli edukacji przedszkolnej z niesłyszącym dzieckiem – studium przypadku

Mgr Marlena Stradomska, mgr Łucja Cyranek (UMCS, Lublin), Choroba, suicydologia, autobiografia a funkcjonowanie jednostki w XXI wieku

Mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek (KUL, Lublin), Doświadczenia rodzica dziecka przewlekle chorego na zespół nerczycowy

Mgr Emilia Wawszczak (AWF, Warszawa), Postawa rodziców wobec rzadkiej, nieuleczalnej choroby genetycznej swego dziecka

Anna Sznajder (PTL, Kraków), Podróże w tajniki pamięci jako ucieczka przed cierpieniem codzienności – doświadczenia osób z demencją i ich opiekunów

Mgr Angelika Roczniak (KUL, Lublin), Depresja przez Facebook’a, czyli rodzice i wychowawcy wobec zachowań depresyjnych współczesnych nastolatków

Mgr Agnieszka Langowska (UwB, Białystok), Sprawy o ustalenie stopnia niepełnosprawności w praktyce wymiaru sprawiedliwości

Mgr Wioleta Gaweł (UE, Kraków), Niepełnosprawność w kontekście kształcenia wyższego

Mgr Magdalena Cieślikowska (APS, Warszawa), Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy. Szanse, wyzwania i kierunki przemian

Mgr Kamila Farbiszewska-Arent (KUL, Lublin), Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Mgr Mateusz Szafrański (UMK, Toruń), Specyficzne potrzeby dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Mgr Anna Nowak (UMK, Toruń), Praca a satysfakcja z życia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Mgr Dagmara Golba (UJ, Kraków), Technologia w służbie osobom niepełnosprawnym – narzędzia elektroniczne i rozwiązania technologiczne przyczyniające się do wzrostu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i dostępności dla ich przestrzeni publicznej

Mgr Urszula Motyka (KUL, Lublin), Niepełnosprawni – pełnosprawni na scenie

Mgr Marta Pietrycha (KUL, Lublin), Niepełnosprawność intelektualna w ŚDS w Sarzynie – studium indywidualnego przypadku

Mgr Joanna Skoczylas (KUL, Lublin), Piotr jest wyjątkowy – autyzm w życiu mężczyzny  

Mgr Katarzyna Sabat (KUL, Lublin), Kondycja psychosomatyczna więźniów politycznych osadzonych w latach 1944–1956

Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, Sport w chorobie i niepełnosprawności – paraolimpijczycy z Sydney

 

 

Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Komitet Naukowy:
dr hab. Anna Jabłońska (UJK)
dr hab. Grażyna Karolewicz
ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL)
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL
dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
ks. prof. zw. Edward Walewander (KUL)
dr Małgorzata Łobacz (KUL)
dr Katarzyna Wołk (KUL)

dr Izabela Nadolnik

Sekretarz: mgr Katarzyna Sabat (KUL)

 

KOMUNIKAT

KARTA ZGŁOSZENIOWA

PROGRAM KONFERENCJI

Autor: Katarzyna Sabat
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2017, godz. 14:58 - Katarzyna Sabat