metagenomy3baner

W dniach 28-29.06.2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL w Lublinie odbyło się III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. "Metagenomy różnych środowisk".

Głównym Organizatorem tegorocznej edycji była Katedra Biochemii i Chemii Środowiska.

W obradach uczestniczyło ponad 100 osób, reprezentujących różne ośrodki naukowe z całej Polski. W ocenie Uczestników, Sympozjum zakończyło się sukcesem zarówno pod względem naukowym, jak i organizacyjnym. Cieszymy się, że Uczestnicy Obrad dobrze czuli się na naszej Uczelni i wyjechali z pozytywnymi wrażeniami i wspomnieniami. Przygotowania do Sympozjum wiązały się z ogromną pracą, jaką wykonali przede wszystkim Pracownicy Katedry Biochemii i Chemii Środowiska, angażujący się od kilku miesięcy w organizację tego Wydarzenia. Jako Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu, jakim okazała się zorganizowana przez nas konferencja.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - dr Agnieszka Wolińska

Pełny tekst podziękowań: PODZIĘKOWANIA

 

Wyróżnienie za poster

 

Podczas konferencji komisja konkursowa w składzie:
- prof. dr hab. Wiesław Barabasz (UR Kraków),
- prof. dr hab. Magdalena Frąc (IA PAN, Lublin),
- prof. dr hab. Adam Jaworski – (Uniwersytet Łódzki, SAN Łódź),
- prof. dr hab. Jan Kucharski (UWM Olsztyn)
- prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska (UWM Olsztyn)

wyróżniła poster pt.: „Charakterystyka konsorcjum metanotroficznego w warunkach zasolenia” przygotowany przez mgr Weronikę Goraj z udziałem studentek III roku Biotechnologii KUL Izabeli Kieragi i Alicji Trzpil.

dyplom_metagenomy_3
Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2018, godz. 11:52 - Iwona Wysk