Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II – „Instytut Jana Pawła II” zaprasza do udziału w ogólnopolskim III Forum Inicjatyw poświęconych osobie i dziełu naszego Patrona. Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2013 w auli C-1031 na X p. Collegium Ioannis Pauli II.

 

 

Program:

11.00 – Powitanie gości i otwarcie Forum – Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL

            Słowo Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika

            Słowo Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana

            Słowo Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka

11. 45 – Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC –  Encyklika „Veritatis splendor” w perspektywie etyki społecznej

13.00 – Przerwa

 

14.00 – Wobec kanonizacji bł. Jana Pawła II: dziedzictwo, pamięć, ciągłość, nowe wyzwania

– Prowadzenie debaty: Cezary Ritter, uczestniczą: Anna Karoń Ostrowska, Jan Grosfeld, Jacek Moskwa, Janusz Poniewierski, ks. Marek Różycki, ks. Robert Skrzypczak, Norbert Szczepański

16.00 – Przerwa

 

16.30 – Debata o kondycji czasopism ideowych

– Prowadzenie: Tomasz Dostatni OP, uczestniczą: Monika Bartoszewicz „Teologia Polityczna”, Dominika Kozłowska „Znak”, Paweł Milcarek „Christianitas”, Zbigniew Nosowski „Więź”, Paweł Rojek „Pressje”, ks. Alfred Wierzbicki „Ethos”

18.45 – Zakończenie

Autor: Tomasz Górka
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 23:33 - Andrzej Zykubek