Umowa Preinkubacji podpisywana jest na okres 24 miesięcy. w tym okresie beneficjent ma możliwość zawieszenia prowadzenia działalności na 3 miesiące. Opłata zostaje wówczas zmniejszona do kwoty 50 zł/miesiac.


Jeżeli beneficjent zdecyduje się zrezygnować ze współpracy z AIP, wówczas z miesięcznym okresem wypowiedzenia można podpisać umowę rezygnacji z umowy o Preinkubacji, bez żadnych konsekwencji finansowych.
Autor: Łukasz Ilczuk
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2011, godz. 20:14 - Łukasz Ilczuk