Rev. Professor Antoni KOŚĆ, PhD

Professor Wiesław CHRZANOWSKI, PhD

Rev. Professor Stanisław PAŹDZIOR, JCD

Rev. Professor Bronisław ZUBERT, JCD