ARTYKUŁY // ARTICLES

 


 

Puchalska-Wasyl, M. (2018). Similarity to the interlocutor, certainty of standpoint, and integrative attitude in an internal dialogue. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 21(0), 00-00.


 

Wałachowska, K., Łaguna, M. (2018). Factorial structure and validity of the short version of the Authentic Leadership Questionnaire in Polish samples. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 21(0), 00-00.Kaleta, K., Mróz, J. (2018). Personality traits and two dimensions of forgivingness. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 21(0), 00-00.


 

Szcześniak, M. (2018). Indirect reciprocity: The concept and psychological mechanisms. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 21(0), 00-00.


 

Zarzycka, B., Ciszek, P., Rykowska, K. (2018). Polish Adaptation of the Religious And Spiritual Struggles Scale: Internal structure and psychometric values. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 21(0), 00-00.


 

Razmus, M., Razmus, W., Stachyra, A., Castonguay, A., Sabiston, C. (2018). Psychometric properties of the Polish version of the Body and Appearance Self-Conscious Emotions Scale (BASES). Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 21(0), 00-00.


 

Poraj-Weder, M. (2018). Nadmiar i niedostatek jako predyktory materializmu młodych  dorosłych. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 21 (0), 00-00.


 

Radoń, S., Rydzewska, M. (2018). Validation of the Polish version of Short Form Five Facet Mindfulness Questionnaire. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 21(0), 00-00.


 

Odoardi, C., Galletta, M., Battistelli, A., Cangialosi, N. (2018). Effects of beliefs, motivation and entrepreneurial self-efficacy on entrepreneurial intentions: The moderating role of family support. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 21(0), 00-00.


 

Adamik, M. (2018). Czy uważność moderuje relację pomiędzy deklarowaną inteligencją emocjonalną, a rozpoznawaniem ekspresji mimicznych. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 21(0), 00-00.


 

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2018, godz. 19:09 - Mariola Łaguna