W dniu 22 października 2018 roku odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/19 w Wydziale Zamiejscowym KUL w Stalowej Woli. 

Rozpoczęliśmy świętowanie Mszą św. w Kościele Akademickim pw. św. Jana Pawła II, sprawowana przez Ks. Proboszcza Marcina Hanusa. 

Na uroczystość w Auli IŚ przybyli przedstawiciele Marszałka Województwa Podkarpackiego, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Starosta Stalowowolski, Miasta Stalowa Wola, władz Politechniki Rzeszowskiej, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, przedsiębiorstw: LiuGong Dressta Machiner, Huty Stalowa Wola, Tauron, Fundacji Uniwersyteckiej, Policji, mediów. Specjalnymi goścmi byli Rektor Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego wraz z małżonką.

Sprawozdanie za rok akademicki 2017/18 przedstawił Dziekan Wydziału Zamiejscowego, prof. dr hab. Andrzej Kuczumow. 

Immatrykulacji studentów I roku dokonał Prorektor KUL, ks. prof. dr hab. Andrzej Kiciński.  

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Rafał Kuzioła "Oddziaływanie wybranych leków na albuminę w moczu ludzkim". 

Oprawę muzyczną zapewnił Chór Lasowiacy i Nadsańska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Edwarda Horoszki. 

 

Więcej [+]

 

 

Relacje w mediach: 

http://stalowemiasto.pl/artykuly/artykuly.php?mode=pokaz&id=45244&fbclid=IwAR3PD8c0FkvUArvTgzjtDoLpj9LFYIW4eECL3tOH8FXEeRxnEKgwAtmn0bc

 

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2018, godz. 13:30 - Małgorzata Wolak