Nowy rok akademicki 2020/2021 rozpoczniemy 1 października 2020 roku Mszą św. inauguracyjną o godz. 9,00 w kościele parafialnym pw. św Jana Pawła II, ul. Ofiar Katynia 8a.

Spotkanie studentów I roku z władzami Wydziału odbędzie się 1 października br. o godz. 10,00 w sali 001 budynek Inżynierii Materiałowej, ul. Kwiatkowskiego 3a.

Studenci realizują zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem od 1 października.

Rozkład zajęć tutaj

Plan dla I roku inżynierii środowiska

 

Informacje ważne dla studentów I roku:

1) należy założyć konto studenta na e-kul, na podstawie numeru albumu widniejącego na koncie rekrutacyjnym kandydata, na stronie e-rekrut (proszę nie mylić strony e-rekrut z e-kul – są to dwa odrębne systemy)

2) należy uiścić opłatę za legitymację studencką – opłata w kwocie 22 zł - naniesiona na indywidualnym koncie studenta, na e-kul, w zakładce “płatności”)

3) szczegółowy rozkład zajęć jest podany do wiadomości studentów przez umieszczenie na platformie e-kul; oraz na stronie Wydziału

4) kandydaci zakwalifikowani na poszczególne kierunki zgłaszają się do sekretariatu z potwierdzeniem opłaty za legitymację studencką oraz następującymi dokumentami:

- oryginałem dokumentu potwierdzającego wykształcenie (do wglądu) tj. świadectwem dojrzałości

- oryginałem formularza dla kandydata zakwalifikowanego na studia ze zdjęciem

 

W trosce o zdrowie i wzajemne bezpieczeństwo bardzo prosimy o zasłanianie nosa i ust oraz o posiadanie własnego długopisu.

 

1X2020

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020, godz. 13:50 - Małgorzata Wolak