Zapraszamy na pierwsze zajęcia w ramach studiów podyplomowych.

Zajęcia odbędą się w formie zdalnej przy wykorzystaniu Microsoft Teams. 

 

Inauguracja odbędzie się  9 maja 2020 roku o godz. 9,00 pod linkiem: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a45b2d04166ea4353a993fedfde73746f%40thread.tacv2/1588693304891?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%225a903052-e0f9-4e48-b844-3aeaa9ec80e8%22%7d

 

Słuchaczy studiów podyplomowe w zakresie Master of Business Administration (MBA) prosimy o dołączenie do zespołu i kliknięcie w link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a45791bbfd9764168bcc331f0047d318d%40thread.tacv2/conversations?groupId=571017b9-7a8e-4e8f-8a4b-d6cf22ea6a8a&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435

 

Słuchaczy studiów podyplomowe w zakresie rozwoju infrastruktury wiejskiej i modernizacji rolnictwa prosimy o dołączenie do zespołu i kliknięcie w link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a45b2d04166ea4353a993fedfde73746f%40thread.tacv2/conversations?groupId=0d98c1da-f2df-48ad-9337-e81989fb8121&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435

 

Do Teams mogą Państwo dołączyć w przeglądarce internetowej lub darmowej aplikacji na komputerze, laptopie lub smartfonie. 

Szczegółowe instrukcje:

Instrukcja uzyskania dostępu do usługi Microsoft Office 365 na KUL

Instrukcja korzystania z aplikacji TEAMS udostępnionej w ramach Office365

 

W razie problemów, prosimy o kontakt: 81 45 45 517; 609 605 263

 

unnamed

 

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2020, godz. 09:14 - Małgorzata Wolak