Zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 27 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw jako jednostka organizacyjna administracji został włączony w strukturę Wydawnictwa KUL.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2020 roku. 

Autor: Natalia Gondek
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2020, godz. 12:16 - Natalia Gondek