Seminaria doktoranckie prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych KUL

 

Instytut Pedagogiki

 1. Biografistyka pedagogiczna - dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
 2. Historia opieki społecznej w Polsce i w Europie - prof. dr hab. Marian Surdacki
 3. Instytucje oświatowe - ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
 4. Lingwistyka edukacyjna - dr hab. Kazimiera Krakowiak, prof. KUL
 5. Pedagogika chrześcijańska - dr hab. Alina Rynio, prof. KUL
 6. Pedagogika ogólna - ks. prof. dr hab. Marian Nowak
 7. Pedagogika opiekuńcza - ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
 8. Pedagogika personalistyczna - dr hab. Barbara Kiereś
 9. Pedagogika porównawcza - ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 10. Pedagogika rodziny w teorii i praktyce - dr hab. Danuta Opozda
 11. Pedagogika specjalna - dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
 12. Pedagogika społeczna - dr hab. Franciszka Wanda Wawro, prof. KUL
 13. Pedagogika szkolna - prof. dr hab. Krystyna Chałas
 14. Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem - s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
 15. Psychopedagogika rodziny - dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
 16. Współczesne problemy pedagogiki i wychowania - dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL

Instytut Psychologii

 1. Analiza decyzyjna - prof. dr hab. Adam Biela
 2. Psychologia emocji i motywacji – prof. dr hab. Zbigniew Zaleski
 3. Psychologia kliniczna dorosłych - prof. dr hab. Stanisława Steuden
 4. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - dr hab. Maria Oleś, prof. KUL
 5. Psychologia osobowości - prof. dr hab. Piotr Oleś
 6. Psychologia pracy i organizacji - dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
 7. Psychologia procesów poznawczych - prof. dr hab. Piotr Francuz
 8. Psychologia rehabilitacji - dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
 9. Psychologia rodziny - dr hab. Bogusława Lachowska
 10. Psychologia rozwojowa - dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
 11. Psychologia różnic indywidualnych - prof. dr hab. Andrzej Sękowski
 12. Psychologia społeczna i psychologia religii - dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
 13. Psychologia zachowań konsumenckich - dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
 14. Psychologia zdrowia i psychoterapii - dr hab. Agnieszka Kulik
 15. Psychoprofilaktyka patologii społecznej - dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
 16. Rozwój wyższych procesów psychicznych - dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
 17. Społeczna psychologia osobowości dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL

 

Instytut Socjologii

 1. Antropologia społeczna - dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
 2. Filozofia społeczna - dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
 3. Katolicka nauka społeczna, etyka społeczno-gospodarcza i socjologia gospodarki - ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
 4. Mikrostruktury społeczne i teorie socjologiczne - prof. dr hab. Sławomir Partycki
 5. Socjologia grup etnicznych - dr hab. Jadwiga Plewko
 6. Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych - ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
 7. Socjologia partycypacji społecznej - dr hab. Wioletta Szymczak
 8. Socjologia prawa i prawa człowieka - dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
 9. Socjologia wiedzy i edukacji - dr hab. Mariusz Zemło, prof. KUL
 10. Socjologia moralności - dr hab. Grzegorz Adamczyk

 

 

 

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2018, godz. 10:17 - Maria Mazurek-Olszowa