W związku z realizacją projektu „PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr konkursu 1/POKL/4.1.1/PN/2013), w roku akademickim 2014/15 studenci filologii romańskiej studiów II stopnia mogą nieodpłatnie przystąpić do jednego z egzaminów proponowanych przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową, Madrycką Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Uniwersytet w Perugii.
Przygotowanie do egzaminu odbywa się w ramach zajęć z jęz. francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego będących integralną częścią modułu "Językowe kompetencje komunikacyjne dla potrzeb zawodowych".

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2014, godz. 20:51 - Edyta Kociubińska