Uprzejmie informujemy, że mimo przejścia na tryb zdalny, możliwe jest prowadzenie zajęć przez Pracowników z siedziby Uczelni (sala wykładowa, katedra). Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem platformy Teams, jednak Pracownik ma dostęp do pomieszczeń KUL, z których może prowadzić zajęcia zdalne.
Zajęcia stacjonarne ograniczone są tylko do kilku przedmiotów. Informację w tej sprawie otrzymali Prowadzący oraz Studenci.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2020, godz. 10:07 - Maria Mazurek-Olszowa