Osoby, które zostały poproszone o wygłoszenie referatu są także proszone o przygotowanie pisemnego wystąpienia z uwzględnieniem następujących wymogów:

  

  1. Artykuł do druku powinien liczyć do 14 stron tekstu (czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1,5). Przypisy dolne (Times New Roman, 10, odstęp 1,0, wg następującego wzoru: P. Kowalski, Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 25). Marginesy 2,5 cm. Treść powinna być podzielona na podpunkty numerowane cyframi arabskimi. Tytuł oraz podtytuły - małymi literami. Proszę nie używać wytłuszczenia i kursywy w tytułach i podtytułach. Mapy i wykresy w tekście, kolorowe.

  2. Prosimy o przygotowanie tekstów artykułów w języku polskim, ukraińskim lub angielskim

  3. Artykuły powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej na adres tsieniow@kul.lublin.pl do 14 lutego 2007 r.

  4. Streszczenia artykułów (abstrakty - max. 1 strona) proszę przesłać w wersji elektronicznej na adres: tsieniow@kul.lublin.pl do dnia 10 lutego 2007 r. Streszczenia zostaną przetłumaczone na oficjalne języki konferencji i dołączone do materiałów konferencyjnych.

  5. Z nadesłanych artykułów ukaże monografia się w językach polskim, ukraińskim i angielskim. Planowany termin wydania: czerwiec 2007.


Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2007, godz. 20:24 - Tomasz Sieniow