Instytut Inżynierii Środowiska, obejmujący w swym zakresie kształcenia dwa kierunki inżynierskie studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym:

1. Inżynieria Środowiska,

2. Inżynieria Materiałowa,

może prowadzić współpracę na różnych płaszczyznach:

- kształcenie na poziomie inżynierskim w zakresie Inżynierii Środowiska
i Materiałowej (także magisterskim);

- prowadzenie badań naukowych;

- doradztwo w zakresie nowych technologii, materiałów, metod i technik analitycznych;

- wykonywanie raportów technicznych, ekspertyz;

- wykonywanie opinii o innowacyjności;

- specjalistyczne studia podyplomowe;

- realizacja Projektów Badawczo-Rozwojowych w ramach projektów z Funduszy Unijnych;

- partnerstwo w projektach UE.

 

Więcej informacji: plik

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2017, godz. 11:37 - Adam Garbacz