Informacja o możliwości korekty rozliczenia podatkowego

    W związku z otrzymaną przez KUL interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dającą możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich do wszystkich składników wynagrodzenia za pracę nauczycieli akademickich , z wyjątkiem wynagrodzenia za okres urlopu dla poratowania zdrowia, od sierpnia 2020r. uwzględniono skutki powyższej interpretacji w wypłacie wynagrodzeń.

 

    W związku z tym oprócz deklaracji podatkowych PIT-11 za rok 2020 dla nauczycieli akademickich KUL zostały przygotowane również symulacje kosztów z tytułu praw autorskich za rok 2020.

 

     Korzystając z danych zawartych w powyższych symulacjach nauczyciele akademiccy KUL mogli rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2020 w korzystniejszy sposób, uzyskując zwrot podatku nadpłaconego w miesiącach od stycznia do lipca 2020 roku.

 

      Jeśli ktoś nie skorzystał z tej możliwości i rozliczył się za 2020 rok według danych z deklaracji PIT-11 może złożyć korektę rocznego rozliczenia podatkowego przy zastosowaniu wartości przychodu, kosztów uzyskania przychodu i dochodu zawartych w symulacji. Korektę można składać do momentu, w którym nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego. W przypadku tradycyjnego zeznania na PIT-37 okres przedawnienia trwa 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

W załaczeniu:

 

Interpretacja_indywidualna Krajowej Izby Skarbowej dla KUL

 

Dziennik_Ustaw - interpretacja ogólna Ministra Finansów

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona