Redakcja nie pobiera od autorów nadsyłanych tekstów żadnych opłat za ich zgłoszenie, opracowanie oraz publikację. Autorom niezamówionych prac redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

Dostęp do treści czasopisma jest bezpłatny.

 

Czasopismo nie publikuje reklam.

 

 

Źródła finansowania czasopisma stanowią dotacje uczelni oraz programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ("Wsparcie dla czasopism naukowych", Finansowanie działalności upowszechniającej naukę).

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2020, godz. 12:01 - Marta Ordon