Prace nadsyłane do opublikowania w Rocznikach Ekonomii i Zarządzania powinny spełniać wymogi redakcyjne obowiązujące w Towarzystwie Naukowym KUL.

Tutaj można pobrać szczegółowe wskazówki dla autorów: wskazówki

Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2011, godz. 11:26 - Grzegorz Zasuwa