INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW

 

 

 

 Terminy seminarium doktoranckiego z prawa rodzinnego są wskazane w zakładce "konsultacje" przy wykazie zajęć dr hab. Piotra Telusiewicza.

 

 

Pytania egzaminacyjne z prawa rodzinnego

– studia doktoranckie

EGZAMIN Z DYSCYPLINY PODSTAWOWEJ

 

1. Prawne ujęcie małżeństwa i rodziny;

2. Małżeńskie ustroje majątkowe;

3. Ustanie małżeństwa oraz separacja (istota, aspekty proceduralne i skutki prawne);

4. Macierzyństwo i ojcostwo;

5. Władza rodzicielska, kontakty osobiste rodziców z dzieckiem.

 

 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2015, godz. 16:48 - Piotr Telusiewicz