Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek

Tezy na egzamin doktorski:

  1. Zasady prawa administracyjnego.
  2. Pojęcie „dobrej administracji” w prawie unijnym i w prawie polskim.
  3. Geneza i koncepcje samorządu terytorialnego.

  4. Geneza i rozwój sądownictwa administracyjnego.

  5. Uznanie administracyjne – jego geneza i ujęcie współczesne.

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2015, godz. 09:42 - Magdalena Kisała