Tezy egzaminacyjne z Prawa technologii informacyjnych i komunikacyjnych

na egzamin z dyscypliny podstawowej dla doktorantów

 

1. Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych

2. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

3. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej

4. Ograniczenia odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną

5. Informatyzacja administracji publicznej - pojęcie, regulacja prawna

 

Autor: Paweł Fajgielski
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2014, godz. 23:24 - Paweł Fajgielski