Tezy na egzamin z dyscypliny podstawowej:

 


      Dr hab. Jan Mariusz Izdebski

 

  1. Metody badawcze nauki prawa administracyjnego.

  2. Podmioty administracji publicznej.

  3. Klasyfikacja prawnych form działania administracji publicznej.

  4. Zasady ustrojowego prawa administracyjnego.

  5. Działy materialnego prawa administracyjnego.

 

      Dr hab. Rafał Sura, Prof. KUL

 

  1. Podmiotowość publicznoprawna i osobowość publicznoprawna podmiotów  administrujących.
  2. Charakter prawny podmiotów nadzorujących funkcjonowanie rynku finansowego.
  3. Istota i charakter prawny władztwa zakładowego.
  4. Podmioty stojące na straży bezpieczeństwa finansowego państwa.
  5. Procedura poszerzania jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: Stanisław Filipowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018, godz. 13:23 - Jan Izdebski