Informacje dla doktorantów

 

Tezy do egzaminu doktorskiego z prawa:

  1. Polityka rodzinna (definicja, modele)
  2. Polityka rynku pracy i zatrudnienia w Polsce (znajomość strategii zatrudnienia w Unii Europejskiej, znajomość obow. ustaw w Polsce)
  3. Ubóstwo i wykluczenie społeczne (definicje, przyczyny powstawania, sposoby zaradzania rozszerzaniu)
  4. Zabezpieczenie społeczne- definicja, koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego
  5. Ubezpieczenie społeczne – definicja, rodzaje , podstawy prawne
Autor: Damian Kwiatkowski
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2017, godz. 12:29 - Magdalena Sawa