I. Informacje o organizatorze debaty:

 

W dniu 26 listopada 2014 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II została podpisana umowa konsorcjum naukowo-przemysłowego "Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”.

 1. CEL

Celem Konsorcjum jest podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez budowanie platformy współpracy między nauką i przedsiębiorcami wraz z instytucjami otoczenia biznesu i administracją publiczną, prowadzenie analiz i kształcenie na potrzeby gospodarki.

 1. STRUKTURA

Strukturę organizacyjną Konsorcjum tworzą: Rada Konsorcjum, Koordynator Konsorcjum oraz Sekretariat Konsorcjum. Rada jest organem decyzyjnym; składa się z przedstawicieli podmiotów będących Uczestnikami Konsorcjum.

 1. JAK DZIAŁAMY

Uczestnicy Konsorcjum zgłaszają propozycje tematów badawczych interesujących zarówno sektor biznesowy, jak i naukowy. Zespoły robocze składające się z przedstawicieli firm i naukowców pracują nad przygotowaniem wniosków o granty.

 1. ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE DZIAŁALNOŚCI

A) Działalność badawcza i rozwojowa – służy rozwiązywaniu rzeczywistych problemów polskich przedsiębiorstw, budowaniu ich bezpieczeństwu, innowacyjności, rozwojowi i obejmuje między innymi:

 • diagnozę rzeczywistych problemów w działalności spółek będących uczestnikami Konsorcjum,
 • diagnozę uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego Polski i analizę barier rozwoju działalności gospodarczej,
 • opracowywanie modeli współpracy nauki i biznesu w Polsce,
 • tworzenie standardów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • przygotowywanie platformy wymiany nowatorskich rozwiązań między jednostkami badawczymi a przedsiębiorcami,
 • budowanie banku wiedzy (wyniki badań naukowych, raporty, publikacje), międzynarodowych grup eksperckich i stałej platformy współpracy ze wszystkimi środowiskami w zakresie rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa gospodarczego.

 

B) Przygotowanie i realizacja programów kształcenia kadr na potrzeby gospodarki poprzez:

 • przygotowywanie wraz z przedsiębiorcami oferty dydaktycznej odpowiadającej zapotrzebowaniu przedsiębiorstw polskich,
 • prowadzenie platformy wymiany informacji w celu aktualizacji programów kształcenia w perspektywie zmieniającego się środowiska prowadzenia działalności gospodarczej,
 • stałą współpracę z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i dydaktycznymi,
 • stałą współpracę z przedsiębiorcami w celu umożliwienia studentom odbywania praktyk i staży w przedsiębiorstwach,
 • czynne uczestnictwo przedsiębiorców w kształceniu studentów.

 

 1. KTO TWORZY KONSORCJUM

W skład Konsorcjum jako Uczestnicy wchodzą obecnie następujące podmioty (alfabetycznie):

 

 • Fundacja Instytut Badań ADR "Prawo i Gospodarka",
 • Grupa Azoty S.A.,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (WPPKiA),
 • Kredyt Inkaso S.A.,
 • PGE Dystrybucja S.A.,
 • Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.,
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
 • Port Lotniczy Lublin S.A.,
 • Union Investment TFI S.A.
 • Wolf Theiss Kancelaria prawna w Warszawie

 

Partnerem Konsorcjum jest PricewaterhouseCoopers.

 1. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W KONSORCJUM
 • merytoryczne wsparcie w budowaniu bezpieczeństwa gospodarczego firmy i możliwość współdziałania w budowaniu bezpieczeństwa gospodarczego Polski,
 • pełny dostęp do Banku Wiedzy, w tym do najnowszych wyników badań naukowców polskich i zagranicznych uwzględniających aktualne trendy oraz standardy międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego,
 • pierwszeństwo w wykorzystaniu wypracowanych w ramach Konsorcjum rozwiązań i możliwość współpracy przy ich wdrażaniu,
 • nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami i naukowcami z różnych obszarów gospodarki i dziedzin nauki z Polski i z zagranicy,
 • budowanie marki "Polska" i kształtowanie wizerunku przedsiębiorcy jako podmiotu biznesowego społecznie odpowiedzialnego.

 

 

Autor: Piotr Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2015, godz. 12:52 - Piotr Sławicki