Informacje dla studentów

dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL

 

Seminarium magisterskie z postępowania cywilnego - IV rok studiów

 

Cel:

  1. przygotowanie pracy magisterskiej stanowiącej zwieńczenie studiów prawniczych
  2. pomoc w przygotowaniu do rozpoczęcia prawniczej kariery, egzaminów na aplikacje i praktyki stosowania prawa

 

Wymogi:

  1. chęć doskonalenia umiejętności prawniczych, zwłaszcza w zakresie prawa cywilnego materialnego i formalnego
  2. wola pracy i samodoskonalenia się

 

Kandydaci:

 

studenci III roku studiów stacjonarnych, którzy już wiedzą lub dopiero przeczuwają, że dla praktyki prawniczej niezbędna jest znajomość prawa materialnego i formalnego, ponieważ bez procedury prawo materialne jest tylko zbiorem pobożnych życzeń

 

 

Seminarium magisterskie z postępowania cywilnego - V rok studiów

 

 

Uprzejmie informuję, że na egzaminie magisterskim w roku akademickim 2018/2019 seminarzystów przygotowujących prace dyplomowe przy Katedrze Postępowania Cywilnego obowiązuje poniższa lista pytań egzaminacyjnych:

 

1.      Dowód z dokumentu prywatnego.

2.      Dowód z dokumentu urzędowego.

3.      Dowód z opinii biegłego.

4.      Elektroniczne postępowanie upominawcze.

5.      Etapy egzekucji z nieruchomości.

6.      Interwencja główna i uboczna w postępowaniu cywilnym.

7.      Iudex inhabilis i iudex suspectus.

8.      Nieważność postępowania cywilnego.

9.      Pojęcie sprawy cywilnej.

10.  Charakter prawny ugody sądowej.

11.  Postępowanie nakazowe.

12.  Postępowanie upominawcze.

13.  Powództwo opozycyjne.

14.  Powództwo wzajemne.

15.  Prawomocność orzeczeń w postępowaniu cywilnym.

16.  Przesłanki udzielenia zabezpieczenia roszczenia.

17.  Rodzaje i sposoby egzekucji.

18.  Skarga na czynności komornika.

19.  Skarga na orzeczenie referendarza sądowego.

20.  Składniki kosztów procesu.

21.  Skutki doręczenia pozwu.

22.  Skutki wniesienia pozwu.

23.  Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym.

24.  Wpływ postępowania karnego na bieg postępowania cywilnego.

25.  Współuczestnictwo konkurencyjne.

26.  Zasada dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym.

27.  Zasada jawności postępowania.

28.  Zasada kontradyktoryjności postępowania.

29.  Zasada prawdy w postępowaniu cywilnym.

30.  Zasady orzekania o kosztach procesu.

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2018, godz. 23:10 - Joanna Misztal-Konecka