Informacje dla studentów - dr Paweł Wrzaszcz

Postępowanie cywilne

 

 

Studenci studiów niestacjonarnych!

 

Wobec braku od Państwa informacji, co do ustalenia terminu dodatkowego egzaminu z postępowania cywilnego, dla osób, które uzyskały zgodę dziekana, informuję, że egzamin w formie pisemnej odbędzie się w dniu 10 lipca 2019 r. (środa), godz. 20.00 (C-608). Informuję jednocześnie, że jest to już trzeci i ostateczny termin. Proszę o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości i zgody dziekana na zdawanie egzaminu poza terminem w sesji egzaminacyjnej.

 

Wyniki z egzaminu z postępowania cywilnego

 

 

 

 

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne - wyniki zaliczenia

 

Postępowanie cywilne - FINAŁ

 

Obowiązująca w roku akademickim 2018/2019 punktacja:

 

206 pkt i więcej

5

186-205 pkt

4,5

166-185 pkt

4

146-165 pkt

3,5

125-145 pkt

3

 

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2019, godz. 16:28 - Paweł Wrzaszcz