SEKRETARIAT ds. studentów

 

Sekretariat ds. studenckich (Dziekanat) kierunku Psychologia na Wydziale Nauk Społecznych znajduje się na V piętrze w Gmachu Collegium Jana Pawła II.

Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godz.

od 9.00 do 13.00 oraz od 13.30 do 15.00

kierunek Psychologia - spec. Wspieranie jakości życia - pokój C- 545

- spec. Biznesu i przedsiębiorczości - pokój C-544

(na czas stanu pandemii wprowadzone zostały zmiany funkcjonowania Uniwersytetu i poszczególnych jednostek zgodnie zarządzeniami Rektora KUL, prosimy o zapoznanie się z zarządzeniami Władz Uczelni na stronie Uniwersytetu)

 

2. PLAN STUDIÓW, ROZKŁAD ZAJĘĆ, GRUPY

 

Plan studiów i rozkład zajęć, podział na grupy ćwiczeniowe na rok 2020/2021 znajduje się na platformie e-kul. Regulamin studiów na stronie głównej Uniwersytetu w Biuletynie Informacji Publicznej BIP.

Zajęcia i szczegółowe informacje z wychowania fizycznego zostaną Państwu przekazane na 1-szych zajęciach, które odbędą się zgodnie z planem (obecność obowiązkowa). Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz obiekty sportowe zlokalizowane są w Kampusie Poczekajka przy ul. Konstantynów 1.

Informacje odnośnie lektoratów zostaną Państwu przekazane na stronach Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

 

3. LEGITYMACJE

 

Legitymacja przysługuje na I-kierunku studiów oraz na II-kierunku dla osób, które realizują II kierunek poza KUL.

Opłata za legitymację -22 . Wstawiona zostanie na indywidualne konto studenta (w zakładce Płatności). Płatność przelewem do dnia do 25.10.2020 r.

Każdy student pierwszych lat studiów indywidualnie zgłosi się do sekretariatu, Wydziału według ustalonych harmonogramów, po odbiór legitymacji i zły na piśmie ślubowanie oraz dopełni pozostałych niezbędnych formalności administracyjnych m. in. okazanie oryginału Świadectwa Dojrzałości. Prosimy o zachowanie i przestrzeganie rygorów sanitarnych: obowiązku zasłonięcia ust i nosa oraz zachowania półtorametrowego dystansu pomiędzy osobami oczekującymi przed sekretariatem.

W Sekretariacie można uzyskać zaświadczenie o studiowaniu.

 

4. KONTO STUDENT

 

Każdy student powinien mieć założone konto indywidualne na platformie e-KUL (nie mylić z kontem założonym w procesie rekrutacyjnym). Do założenia konta potrzebny będzie nr albumu, który widoczny jest na legitymacji.

Na koncie indywidualnym Student KUL można:

- pobrać druki opłat za zobowiązania m. in. opłatę za legitymację i ubezpieczenie od NNW - w zakładce Płatności

- poprzez platformę e-KUL uzyskacie Państwo dostęp do wszystkich bieżących informacji zamieszczonych na e-kul, np. plan studiów, rozkład zajęć, podział na grupy ćwiczeniowe, odwołanie zajęć.

- w najbliższym czasie odbędzie się poprzez platformę e-KUL kodowanie zajęć, czyli student podaje informacje o zajęciach: z zakresu do wyboru oraz o przynależności do grup. Trzeba będzie zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na e-kul i zakodować zajęcia, ale o tym zostaną Państwo poinformowani w odpowiednim czasie.

- Na platformie e-KUL będzie znajdował się harmonogram sesji egzaminacyjnej.

 

5. UBEZPIECZENIE

Studenci mogą się ubezpieczyć na KUL-u od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Jest to opłata nieobowiązkowa.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć ubezpieczenia w Sekretariacie (przy odbiorze legitymacji).

Składka na ubezpieczenie obowiązujące w roku akademickim 2020/2021, tj. od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. - wynosi 50 zł. Płatna do 25.10.2020 r.

 

6. STAROSTA

 

Do kontaktu z Sekretariatem, jako przedstawiciel grupy studentów potrzebny jest starosta roku dla każdej specjalności. Na spotkaniach z Opiekunami Roku zostaną wybrani starostowie.

Po wybraniu prosimy starostę roku o zgłoszenie się do Sekretariatu.

 

7. SZKOLENIA

 

W dniach 1-7 października 2020 trwa Tydzień adaptacyjny

Studenci realizują zajęcia zgodnie z planem od 1 października. Zajęcia w ramach tygodnia adaptacyjnego odbywać się będą on-line. Materiały dla studentów pierwszych lat studiów dostępne będą na platformie internetowej KUL w dowolnym czasie. W związku z tym nie będzie w tym roku dni wolnych od zajęć obligatoryjnych, które w poprzednich latach były przeznaczone na tydzień adaptacyjny.

Celem Tygodnia adaptacyjnego jest zapoznanie studentów z Wydziałem i Uniwersytetem, odbycie zajęć obowiązkowych z praw i obowiązków studenta, z BHP, z tzw. przysposobienia bibliotecznego, możliwość poznania Uniwersytetu, a także zapoznania się z ofertą kół i organizacji studenckich.

 

8. INFORMACJA O SALACH

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II posiada w Lublinie dwa kampusy :

  • Główny,

  • Poczekajka,

Kampus Główny znajduje się przy Al. Racławickich 14, w jego skład wchodzi:

  • Gmach Główny (GG) - tam znajduje się m.in. Studium Praktycznej Języków Obcych,

  • Collegium Norwidianum (CN) - tam znajduje się m.in. Dział Studenckich Spraw Socjalnych,

  • Centrum Transferu Wiedzy (CTW) – tu znajdują się m.in. duże sale wykładowe.

  • Collegium Jana Pawła II (C) - wysoki gmach, tam znajduje się Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Psychologii C-340, sale ćwiczeniowe.

Kampus Poczekajka zlokalizowany przy ul. Konstantynów 1.

Na terenie kampusu znajduje się Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, obiekty sportowe oraz akademiki.

Mogą Państwo korzystać z Poradni Zdrowia KUL, która znajduje się na parterze w Collegium Jana Pawła II.

 

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020, godz. 11:22 - Małgorzata Bąk