Informacje dotyczące praktyk:

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. uległy zmianie zasady dotyczące organizacji i odbywania praktyk w ramach studiów na KUL.


 

Wydziałowy koordynator studenckich praktyk zawodowych:

 

Opiekunowie praktyk:

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2020, godz. 15:51 - Ewa Pajdowska