BIEŻĄCE INFORMACJE i OGŁOSZENIA


 Godziny konsultacji pracowników Katedry Prawa Wyznaniowego podane są TUTAJ 


 

UWAGA STUDENCI III roku PRAWA

Zaliczenie komisyjne

Osoby, które w ciągu semestru nie zdobyły wymaganej do zaliczenia ćwiczeń, minimalnej liczby punktów, będą mogły podejść do ustnego zaliczenia komisyjnego z całości materiału w dniu 25 stycznia 2019 r. (piątek) w sali C-701, od godz. 13.00. Podejście do zaliczenia daje ostatnią możliwość uzyskania oceny dostatecznej z tego przedmiotu. W skład komisji wchodzą pracownicy Katedry Prawa Wyznaniowego.


UWAGA STUDENCI ADMINISTRACJI II stopnia

Szanowni Państwo,

moja wiadomość jest skierowana do osób, które nie mogły podejść do egzaminu z prawa wyznaniowego w dniu 30 stycznia 2019 r. z powodu zarządzonej ewakuacji.
Spojrzałam w kalendarium Państwa zimowej sesji egzaminacyjnej i widzę, że mają Państwo w tym tygodniu kumulację zaliczeń i egzaminów. Dlatego proponuję dokończenie egzaminu (nadal w formie ustnej) w dniu 8 lutego (piątek) od godz. 12.00, w sali C 719 (w Collegium Jana Pawła II przy Al. Racławickich 14). Kolejność wejścia na egzamin dowolna - umówcie się Państwo miedzy sobą (proszę jednak, tak jak poprzednio, liczyć 6 osób na godzinę zegarową).
Mam nadzieję, że zaproponowany termin będzie pasował wszystkim Państwu zainteresowanym. Liczę też, że uda nam się już bez żadnych sensacji sfinalizować sprawę.

Z wyrazami szacunku,

Marta Ordon

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2019, godz. 13:42 - Marta Ordon