Katedra Medialnej Komunikacji Społecznej rozpoczęła swoją działalność 1 października 2016 r. Została ona wyodrębniona z Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego kierowanej przez prof. dr hab. Karola Klauzę. Pracownicy Katedry wywodzą się z istniejących wcześniej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katedr: Realizacji Filmowej i Telewizyjnej (kierowanej przez prof. Andrzeja Jurgę) oraz Teorii i Praktyki Komunikacyjnej Radia (kierowanej przez prof. dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego). Po likwidacji tych katedr personel naukowo-dydaktyczny funkcjonował w ramach Pracowni Dziennikarstwa Audiowizualnego również kierowanej przez prof. dr hab. Karola Klauzę. Od początku roku akademickiego 2016/2017 zespół pracowników specjalizujących się szczególnie w problematyce radia i telewizji tworzy samodzielną strukturę.

 

 

 

Pracownicy Katedry Medialnej Komunikacji Społecznej

 

 

Kierownik:

Dr hab. Dariusz Wadowski

konsultacje: czwartek 14:10-15:50

CP-32

 

Pozostali pracownicy:

Dr Małgorzata Żurakowska – adiunkt

konsultacje: środa 15:00-16:40

CP-32

 

Dr Joanna Sosnowska – adiunkt

konsultacje: wtorek 13:20-15:00

CP-33

 

Dr Aneta Wójciszyn-Wasil – adiunkt 

konsultacje: piątek 8:20-10:00

CP-33

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2019, godz. 23:22 - Aneta Wójciszyn-Wasil