1. Historia Katedry:

 

Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji została powołana do życia przez Senat Akademicki KUL w 2005 roku.

Na kierownika Katedry powołano dr hab. Mariusza Zemło, prof. KUL.

 

2. Aktywność i najważniejsze osiągnięcia:

 

Kluczowe publikacje:

 

 Studia nad wiedzą

 Acta Collegii Suprasliensis

 

cykliczne konferencje:

 

 "Małe miasta" odbywająca się cyklicznie w Supraślu

 Studia nad wiedzą

Autor: Marek Maj
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2017, godz. 11:51 - Tomasz Peciakowski