Szanowni Państwo,

Przypominamy, że każdy student IV roku prawa musi odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe.

Praktyki można odbyć w sądach, prokuraturach oraz kancelariach lub innych instytucjach stosujących prawo.

Osoby chcące odbyć praktyki w sądach proszone są o kontakt z dr J. Parchomiukiem.
Osoby chcące odbyć praktyki w prokuraturze proszone są o kontakt z dr M. Smarzewskim.
Praktyki odbywają się w terminie wakacyjnym.

Osoby chcące obyć praktyki w kancelariach lub innych instytucjach stosujących prawo powinny w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja br. przedłożyć w pokoju C-716 zgodę kancelarii lub innej instytucji na przyjęcie na praktyki.

Na podstawie dostarczonej zgody sporządzana jest umowa o odbycie praktyk, która następnie w dwóch egzemplarzach przesyłana jest do podpisania kancelarii lub innej instytucji. Kancelaria lub inna instytucja podpisuje umowę i odsyła jeden egzemplarz Uniwersytetowi. Po otrzymaniu przez Uniwersytet podpisanej umowy student powinien zgłosić się po dzienniczek praktyk oraz skierowanie na praktyki.


Regulamin Praktyk, Program Praktyk oraz wzory pism dla studentów w sprawie praktyk zostały zamieszczone poniżej:


Regulamin_Praktyk_Studenckich na kierunku PRAWO.doc

 

Program_Praktyk

 

Wzory_pism_dla_studentow_ws_praktyk

Z poważaniem,
dr Marcin Burzec

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2017, godz. 08:11 - Adam Jankowski