Szanowni Państwo,

KUL pozyskał projekt pilotażowy w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/POKL/4.1.1/2014 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” w priorytecie IV PO KL.

Projekt „Energia kompetencji” realizowany jest w okresie październik 2014 – wrzesień 2015 r.

 

Odbiorcami wsparcia są studenci WNS KUL ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich.

W projekcie weźmie udział 500 osób. Wsparcie jest etapowe, do kolejnego etapu w trybie konkursowym przechodzi mniejsza liczba osób.

 

Etap I. wsparcia realizowany w okresie listopad 2014-luty 2015, przeznaczony dla 500 osób, obejmuje do wyboru:

  • Udział w warsztatach wzmacniających kompetencje interpersonalne. Tematyka obejmuje: efektywne słuchanie, prezentowanie własnych opinii w jasny i czytelny sposób, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie dyskusji, przygotowanie i wygłaszanie publicznych prezentacji, asertywność). Zafunkcjonuje 20 grup (10 osobowych) w wymiarze 15 godzin.
  • Udział w warsztatach z przedsiębiorczości. Tematyka obejmuje: myślenie i działanie w kreatywny, przedsiębiorczy sposób, terminologia ekonomiczna, dokonywanie analizy SWOT przy podejmowaniu decyzji, planowanie i zarządzanie czasem. Zafunkcjonuje 16 grup (10 osobowych) w wymiarze 15 godzin.
  • Udział w warsztatach z kompetencji analitycznych. Tematyka obejmuje: posługiwanie się programami komputerowymi charakterystycznymi dla danego kierunku studiów. Zafunkcjonuje 16 grup (10 osobowych) w wymiarze 15 godzin.

 

Etap II. wsparcia realizowany w okresie marzec 2015-maj 2015, przeznaczony dla 300 osób, obejmuje, do wyboru, udział w:

Certyfikowanych kursach zawodowych (VCC) z zakresu New Competences (NC) przeznaczony dla 100 osób 

Certyfikowanych kursach zawodowych (VCC) z zakresu Select Competences (SC) przeznaczony dla 100 osób 

Certyfikowanych kursach zawodowych (VCC) z zakresu Language Competences (LC) przeznaczony dla 100 osób

 

Etap III. Wsparcie realizowane w okresie czerwiec-sierpień (ewentualnie lipiec-wrzesień) 2015, przeznaczone dla 200 osób:

Realizacja płatnych staży u pracodawcy. Student realizuje 150 godz. stażu miesięcznie przez okres 3 miesięcy. Stypendium stażowe dla studenta wynosi 18 zł. za godzinę pracy.

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2016, godz. 22:14 - Justyna Tarkowska