Zapraszamy do zapoznania się z filmem informacyjnym na temat polonistycznych badań w gimnazjum.

 


 

1 czerwca 2012 r. podpisana została umowa pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana  Pawła II a Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie o rozpoczęciu badań edukacyjnych (ilościowych i jakościowych), dotyczących funkcjonowania w praktyce szkolnej nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka polskiego na III etapie edukacyjnym (gimnazjum) oraz rozwijania narzędzi wspierających wdrażanie podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. 2009 r., nr 4, poz. 17).

 

Badaniem objętych zostanie pięć województw: mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie – w sumie  około 60 szkół, ok. 5000 uczniów, ok. 5000 rodziców, ok. 200 polonistów, 60 dyrektorów szkół, 60 szkolnych bibliotekarzy. Projekt będzie trwał ponad dwa i pół roku (czerwiec 2012 – luty 2015).

 

W skład Zespołu badawczego wchodzą pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz nauczyciele gimnazjum z Lublina i Krakowa.

 

Więcej informacji o projekcie: Sławomir Jacek Żurek, Monitorowanie podstawy programowej w gimnazjum i pomoc w jej wdrażaniu [czytaj].

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2012, godz. 11:55 - Agata Poręba