W związku z zagrożeniem epidemicznym sekretariaty ds. procesu naukowego instytutów Wydziału Nauk Humanistycznych działają w trybie zdalnym. Sekretarze pracują w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30.

W sytuacjach wyjątkowych, wymagających bezpośredniego kontaktu istnieje możliwość umówienia spotkania stacjonarnego w dniu dyżuru danego sekretarza. W takim przypadku należy umówić wizytę telefonicznie lub drogą elektroniczną na określoną godzinę. Prosimy o ograniczenie osobistych wizyt do sytuacji absolutnie koniecznych. Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej i korzystania ze skrzynki podawczej.

 

Adresy poczty elektronicznej
Instytut Językoznawstwa – jez [at] kul.pl
Instytut Literaturoznawstwa – lit [at] kul.pl
Instytut Historii – ihnauka [at] kul.pl
Instytut Nauk o Sztuce – inos [at] kul.pl

 

Skrzynka podawcza
Przy każdym z sekretariatów znajduje się skrzynka podawcza, do której można złożyć dokumenty w wersji papierowej. O fakcie złożenia dokumentów w skrzynce podawczej należy powiadomić właściwy sekretariat za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Dyżury stacjonarne

poniedziałki - Kateryna Shchehelska (Instytut Językoznawstwa, CN - 011)
wtorki - Piotr Tokarski (Instytut Literaturoznawstwa, CN - 214)
środy - Urszula Jankiewicz-Dzierżak (Instytut Nauk o Sztuce, CN - 114)
czwartki - Ewa Krawczak (Instytut Historii, CN - 116) WYJĄTKOWO wdniu 28.01 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak (Instytut Nauk o Sztuce, CN - 114)
piątki - Kateryna Shchehelska (Instytut Językoznawstwa, CN - 011)

 

 

Powyższe zasady obowiązują do odwołania

 

Fragment Zarządzenia Rektora KUL w sprawie funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

W celu zapewnienia komunikacji między pracownikami i procedowania spraw służbowych, wprowadza się obowiązek wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności w celu przekazywania dokumentów. Do komunikacji elektronicznej używa się elektronicznego systemu zgłoszeń na platformie e-kul lub służbowego konta w poczcie elektronicznej w domenie @kul. pl. Dokumenty w formie papierowej przekazuje się tylko w sytuacjach koniecznych, za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej.

Zaleca się ograniczenie przyjmowania interesantów do sytuacji wyjątkowych, wymagających bezpośredniego kontaktu. W takim przypadku należy umawiać wizyty telefonicznie lub drogą elektroniczną na określone godziny.

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021, godz. 13:01 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak