W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w sekretariatach instytutów Wydziału Nauk Humanistycznych do sytuacji koniecznych. W sytuacjach wyjątkowych, wymagających bezpośredniego kontaktu istnieje możliwość umówienia spotkania na określony dzień i godzinę. Terminy wizyt prosimy uzgadniać mailowo.

 

Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy Teams oraz do korzystania ze skrzynki podawczej znajdującej się obok sekretariatów.

 

Skrzynka podawcza
Przy każdym z sekretariatów znajduje się skrzynka podawcza, do której można złożyć dokumenty w wersji papierowej. O fakcie złożenia dokumentów w skrzynce podawczej należy powiadomić właściwy sekretariat za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Kontakt

Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych

Sekretariat Instytutu Historii

Sekretariat Instytutu Językoznawstwa

Sekretariat Instytutu Literaturoznawstwa
Sekretariat Instytutu Nauk o Sztuce

 

Powyższe zasady obowiązują do odwołania

 

Fragment Zarządzenia Rektora KUL w sprawie funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

W celu zapewnienia komunikacji między pracownikami i procedowania spraw służbowych, wprowadza się obowiązek wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności w celu przekazywania dokumentów. Do komunikacji elektronicznej używa się elektronicznego systemu zgłoszeń na platformie e-kul lub służbowego konta w poczcie elektronicznej w domenie @kul. pl. Dokumenty w formie papierowej przekazuje się tylko w sytuacjach koniecznych, za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej.

Zaleca się ograniczenie przyjmowania interesantów do sytuacji wyjątkowych, wymagających bezpośredniego kontaktu. W takim przypadku należy umawiać wizyty telefonicznie lub drogą elektroniczną na określone godziny.

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021, godz. 14:22 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak