IP Logo

Nazwa projektu

(EN) Business & language. Language & business. Business communication in Polish and Dutch

(PL) Biznes w języku - język w biznesie. Komunikacja biznesowa po polsku i niderlandzku

(NL) Business & taal. Taal & Business. Bedrijfscommunicatie in het Pools en Nederlands

 

Numer projektu
IP2012_28965

 

Rodzaj programu

 

Program intensywny, finansowany z programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie".

Wniosek złożony przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”- Erasmus 

 

Czas trwania projektu

 

Z założenia projekt będzie trwał 3 lata.

Pierwsza edycja projektu odbyła się w dniach 8-20 lipca 2013 we Wrocławiu.

Druga edycja projektu odbędzie się w lipcu 2014 w Leuven, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Trzecia edycja odbędzie się w lipcu 2015 w Lublinie, pod warunkiem kontynuacji programu Erasmusa w obecnej formie i możliwości składania wniosków na projekty IP.

 

Grupa docelowa

  • 35 studentów niderlandystyki, polonistyki i innych kierunków uniwersyteckich (minimalny poziom znajomości języka niderlandzkiego i polskiego: B2)
  • wykładowcy uczelni wchodzących w skład konsorcjum i przedstawiciele środowiska biznesu

 

Organizatorzy

 

Koordynator:

Uniwersytet Wrocławski - Katedra Filologii Niderlandzkiej

  • Dr Agata Szubert 
  • Dr Urszula Topolska (do września 2012)

 

Partnerzy:

Universiteit van Amsterdam - Taal- en Letterkunde, Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  • Mgr Elżbieta Niemczuk-Weiss

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego

  • Mgr Stefanie Bogaerts
  • Dr Muriel Waterlot

 

Katholieke Universiteit Leuven - Language and Area Studies

  • Prof. Kris Van Heuckelom

 

 

 

 

Autor: Stefanie Bogaerts
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2013, godz. 09:22 - Stefanie Bogaerts