Dział Gospodarki Mieniem wchodzi w skład Struktury Organizacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  i podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds. ogólnych.

Do zakresu działań Działu Gospodarki Mieniem należy m.in. prowadzenie ewidencji składników majątku Uczelni, prowadzenie prac związanych z inwentaryzacją; prowadzenie kompleksowej obsługi transportu na Uczelni w zakresie transportu osób i mienia.

Autor: Agnieszka Ogorzałek
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2017, godz. 20:21 - Agnieszka Ogorzałek