Osoby przyjęte na I rok studiów licencjackich na kierunek Muzykologia
proszone są o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

1. Konto na e-KUL

Założenie konta na platformie e-KUL jest obowiązkiem każdego studenta I roku. Konto umożliwia dostęp do wszystkich systemów teleinformatycznych funkcjonujących na Uczelni (poczta, biblioteka, platforma Office 365, itp.) bez których nie ma możliwości realizowania procesu dydaktycznego. Do założenia konta jest potrzebny nr albumu, który znaleźć można po zalogowaniu się na swój profil rekrutacyjny.  Link do założenia konta >>>

 

2. Legitymacja

Opłata za legitymację wynosi 22 zł – numer konta znaleźć można na e-KUL w zakładce Płatności. Harmonogram odbioru legitymacji zostanie podany w najbliższym czasie.

 

3. Ślubowanie

Każdy student w ciągu 21 dni od rozpoczęcia roku akademickiego zobowiązany jest złożyć ślubowanie (na samodzielnie wygenerowanym z e-KUL druku). Niedopełnienie tej formalności skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 

4. Podania

Wszystkie podania należy wrzucać do skrzynki podawczej (na razie ogólnej przy portierni w Gmachu Głównym KUL, w najbliższym czasie powinna pojawić się skrzynka przy Sekretariacie WNH). Podania powinny być kierowane do Pani Prodziekan ds. studenckich dr hab. Jolanty Klimek-Grądzkiej, prof. KUL. Do końca października można składać podania o uznanie ocen uzyskanych na innych kierunkach studiach.

 

5. Potwierdzenia dokumentów rekrutacyjnych (za zgodność z oryginałem)

Oryginały świadectw dojrzałości należy okazać w Sekretariacie podczas odbierania legitymacji. Pozostałe osoby mogą zrobić to w późniejszym czasie.

 

6. Ubezpieczenie NNW

Koszt rocznego ubezpieczenia to 45 zł. Ubezpieczenie jest dobrowolne, chęć przystąpienia do niego należy zgłosić mailem do P. Renaty Niewczas-Łopatek, pok. GG-147, tel. (81)4454171, email: niewczas@kul.pl

 

7. Zaświadczenie o statusie studenta

Chęć otrzymania zaświadczenia o byciu studentem można kierować drogą mailową do P. Renaty Niewczas-Łopatek (email: niewczas@kul.pl). Zaświadczenie zostanie wydane w formie skanu i przesłane na skrzynkę pocztową. Odbiór oryginału należy ustalić indywidualnie.

 

8. Kontakt z Sekretariatem WNH

Osoba do kontaktu w zakresie studiów na kierunku Muzykologia: P. Renata Niewczas-Łopatek, tel. (81)4454171 e-mail: niewczas@kul.pl

 

9. Kontakt z Sekretariatem ds procesu dydaktycznego na kierunku Muzykologia:

mgr Marta Łukasik, tel. (81)4454337, e-mail: sztukadyd@kul.pl

 

10. Kontakt do koordynatora kierunku Muzykologia:

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, e-mail: maleks@kul.pl

 

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2020, godz. 14:56 - Miłosz Aleksandrowicz