Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA 131-HED) oprócz wyjazdu na część studiów do zagranicznej uczelni, daje studentom również możliwość wyjazdu na praktykę zawodową do przedsiębiorstwa, instytutu badawczego lub innej instytucji za granicą.

 

PROFIL praktyk

Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów. Stypendium programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA 131-HED) przyznaje się w celu odbycia praktyki bezpośrednio związanej z przedmiotami przygotowującymi do wykonywania określonego zawodu. Nie może być to wyjazd dydaktyczny (związany z uczestnictwem w zajęciach). Praktyka może obejmować asystenturę w nauczaniu dla studentów - przyszłych nauczycieli oraz asystenturę badawczą dla doktorantów w dowolnym odpowiednim ośrodku badawczym. Praktyka może stanowić część programu studiów (praktyka obowiązkowa) albo dawać możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). Student odbywa praktykę w pełnym wymiarze godzin. Językiem roboczym praktyki nie może być język polski.

 

NOWA KATEGORIA - praktyki w celu podnoszenia umiejętności cyfrowych

Studenci mają również możliwość odbycia praktyki, która będzie prowadziła do podnoszenia ich umiejętności cyfrowych (digital skills). Oferta jest skierowana do studentów wszystkich kierunków studiów, ważne jest, aby praktyka gwarantowała uczestniczenie w jednym lub kilku z następujących działań: marketing cyfrowy (np. zarządzanie mediami społecznościowymi, analityka internetowa); komputerowe projektowanie graficzne, mechaniczne lub architektoniczne; tworzenie aplikacji, oprogramowania, skryptów lub stron internetowych; instalacja i konserwacja systemów i sieci IT oraz zarządzanie nimi; cyberbezpieczeństwo; analiza, eksploracja i wizualizacja danych; programowanie robotów i aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję. UWAGA! Ogólne wsparcie dla użytkowników, realizacja zamówień, wpisywanie danych czy prace biurowe nie są zaliczane do tej kategorii. Praktyka ma charakter praktyki nieobowiązkowej. Może być uznana za obowiązkową na kierunkach humanistyka cyfrowa i informatyka. Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job oraz TUTAJ. Oferty praktyk można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities.

 

 

Ile wynosi STYPENDIUM?

 

Długoterminowe wyjazdy na praktykę trwające 3-6 miesięcy: mobilność fizyczna min. 3 miesiące i opcjonalnie część wirtualna (czas trwania nieokreślony). UWAGA! Stypendium przyznawane jest tylko na okres, jaki uczestnik przebywa fizycznie za granicą!

 

Wysokość stawek na 1 mies. w zależności od kraju wyjazdu:

 

Grupa I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 700 EUR
Grupa II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy 700 EUR
Grupa III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 600 EUR

 

 

Uwaga! OSOBY Z MNIEJSZYMI SZANSAMI (students and graduates with fewer opportunities) - tj. studenci, którzy będą pobierali stypendium socjalne w KUL w semestrze poprzedzającym wyjazd i/lub semestrze wyjazdu Erasmus+ oraz studenci niepełnosprawni (po dostarczeniu orzeczenia o niepełnosprawności) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250€ na każdy miesiąc pobytu, czyli miesięczne stawki stypendialne dla tych osób będą wyglądały następująco:

 

Grupa I – 950 EUR

Grupa II – 950 EUR

Grupa III – 850 EUR

 

 

UWAGA! Nowość w programie!

W przypadku spełnienia wymogów związanych z "green travel" (podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu) studenci uprawnieni są do:

  • uzyskania 50,- EUR oraz
  • otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania dla 2 dodatkowych dni

 

Podczas wyjazdu na praktyki Erasmusa+ studenci przebywając za granicą pobierają również wszystkie inne stypendia, do których nabyli prawa w KUL (tj. socjalne czy naukowe).

 

Stypendium programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA 131-HED) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

 

 

Plik:

Zasady rekrutacji i kryteria selekcji studentów na praktykę Erasmus+ w 2023/2024