Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) oprócz wyjazdu na część studiów do zagranicznej uczelni, daje studentom również możliwość wyjazdu na praktykę zawodową do przedsiębiorstwa lub innej instytucji za granicą.

 

PROFIL praktyk

Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów. Stypendium programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) przyznaje się w celu odbycia praktyki bezpośrednio związanej z przedmiotami przygotowującymi do wykonywania określonego zawodu. Nie może być to wyjazd dydaktyczny (związany z uczestnictwem w zajęciach). Praktyka może stanowić część programu studiów (praktyka obowiązkowa) albo dawać możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). Student odbywa praktykę w pełnym wymiarze godzin. Językiem roboczym praktyki nie może być język polski.

 

NOWA KATEGORIA - praktyki w celu podnoszenia umiejętności cyfrowych

Studenci mają również możliwość odbycia praktyki, która będzie prowadziła do podnoszenia ich umiejętności cyfrowych (digital skills). Oferta jest skierowana do studentów wszystkich kierunków studiów, ważne jest, aby praktyka gwarantowała uczestniczenie w jednym lub kilku z następujących działań: marketing cyfrowy (np. zarządzanie mediami społecznościowymi, analityka internetowa); komputerowe projektowanie graficzne, mechaniczne lub architektoniczne; tworzenie aplikacji, oprogramowania, skryptów lub stron internetowych; instalacja i konserwacja systemów i sieci IT oraz zarządzanie nimi; cyberbezpieczeństwo; analiza, eksploracja i wizualizacja danych; programowanie robotów i aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję. UWAGA! Ogólne wsparcie dla użytkowników, realizacja zamówień, wpisywanie danych czy prace biurowe nie są zaliczane do tej kategorii. Praktyka ma charakter praktyki nieobowiązkowej. Może być uznana za obowiązkową na kierunkach humanistyka cyfrowa i informatyka. Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job oraz TUTAJ. Oferty praktyk można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities.

 

Ile wynosi STYPENDIUM?

 

Wysokość stawek na 1 mies. w zależności od kraju wyjazdu:

 

Grupa I – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 620 EUR

Grupa II – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 600 EUR

Grupa III – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 550 EUR

 

Uwaga! Studenci, którzy będą pobierali stypendium socjalne w KUL w semestrze poprzedzającym wyjazd Erasmus+ otrzymają dodatkowo 100 euro miesięcznie i w zależności od kraju wyjazdu miesięczne stypendium będzie wynosiło:

 

Grupa I620 EUR + 100 EUR (równowartość w PLN)

Grupa II600 EUR + 100 EUR (równowartość w PLN)

Grupa III550 EUR + 100  EUR (równowartość w PLN)

 

Studenci niepełnosprawni również mogą wnioskować o dodatkowe wsparcie finansowe.

 

Całkowite stypendium dla studentów ze stypendium socjalnym oraz studentów niepełnosprawnych pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest wypłacane w PLN. Możliwość otrzymania stypendium z funduszy PO WER nie dotyczy studentów wyjeżdżających jako absolwenci (recent graduates); w tym przypadku uczelnia może wnioskować o dodatkowe środki z programu Erasmus+.

 

Podczas wyjazdu na praktyki Erasmusa+ studenci przebywając za granicą pobierają również wszystkie inne stypendia, do których nabyli prawa w KUL (tj. socjalne czy naukowe).

 

Stypendium programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.