Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA 131-HED) umożliwia studentom KUL wyjazd na część studiów za granicę.

Studia odbywane w uczelni partnerskiej są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.

Ile wynosi STYPENDIUM?

Każdy zakwalifikowany student otrzyma stypendium.

Wysokość stawek na 1 mies. w zależności od kraju wyjazdu:

 

Grupa I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 550 EUR
Grupa II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy 550 EUR
Grupa III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 450 EUR

 

Pamiętaj - stypendium Programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA 131-HED) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

 

Podczas wyjazdu na studia Erasmus+ za granicą studenci pobierają też wszystkie inne stypendia, do których mają prawo (tj. socjalne czy naukowe).

 

Uwaga! Studenci, którzy będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (tj. studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności oraz studenci, którzy pobierali stypendium socjalne w KUL w semestrze poprzedzającym wyjazd lub/i w semestrze wyjazdu Erasmus+) otrzymają dodatkowo 250 euro miesięcznie, tj. student będzie miał miesięczne stypendium w wysokości (w zależności od kraju wyjazdu):

 

Grupa I800 EUR

Grupa II800 EUR

Grupa III700 EUR

 

Całkowite stypendium dla studentów ze stypendium socjalnym oraz studentów niepełnosprawnych jest wypłacane w EUR.

 

WAŻNE LINKI