Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) umożliwia studentom KUL wyjazd na część studiów za granicę. Studia odbywane w uczelni partnerskiej są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.

Ile wynosi STYPENDIUM?

Każdy zakwalifikowany student otrzyma stypendium. Wysokość stawek na 1 mies. w zależności od kraju wyjazdu:

 

Grupa I – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 - 520 EUR

Grupa II – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13  - 500 EUR

Grupa III – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 450 EUR

 

kraje regionu 13: Andora, Monako,Państwo Watykańskie, San Marino

kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo

 

Pamiętaj - stypendium Programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

 

Podczas wyjazdu na studia Erasmusa za granicą studenci pobierają też wszystkie inne stypendia, do których mają prawo (tj. socjalne czy naukowe).

 

Uwaga! Studenci, którzy będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (tj. studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności oraz studenci, którzy pobierali stypendium socjalne w KUL w semestrze poprzedzającym wyjazd Erasmus+lub/i w semestrze wyjazdu) otrzymają dodatkowo 250 euro miesięcznie, czyli - student będzie miał miesięczne stypendium w wysokości (w zależności od kraju wyjazdu):

 

Grupa I770 EUR

Grupa II750 EUR

Grupa III700 EUR

 

Całkowite stypendium dla studentów ze stypendium socjalnym oraz studentów niepełnosprawnych jest wypłacane w EUR.

 

 

UWAGA! Nowość w programie!

W przypadku spełnienia wymogów związanych z "green travel" (podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu) studenci uprawnieni są:

  • do uzyskania 50,- EUR oraz
  • otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania dla 2 dodatkowych dni

 

 

 

WAŻNE LINKI

  • Lista umów na wyjazdy Erasmus+ w roku 21-22_(kliknij tutaj)
  • Lista Koordynatorów Programu Erasmus+
  • Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia Erasmus+ w roku akademickim 2022/23
  • Zasady rozdziału środków i finansowania wyjazdów na część studiów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021-22 - dostępne wkrótce tutaj