STUDENCI MOGĄ ZNALEŹĆ MIEJSCE PRAKTYKI PRZESZUKUJĄC:

 

 

 

WAŻNE LINKI

 

Koordynatorzy KUL

Zasady rekrutacji i kryteria selekcji na wyjazdy na praktykę Erasmus+ w 2023/2024

Zasady_finansowania_praktyki_22_23.pdf

Zasady_finansowania_Praktyki_22_23_zal_1.pdf

 

KONTAKT W KUL

 

Sekcja Mobilności Akademickiej
Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

KONWIKT pok. 79
mgr Renata Kras, renata.kras@kul.pl   tel. 81 445-41-83
mgr Alicja Pilorz, alicja.pilorz@kul.pl tel. 81 445-41-81