• WAŻNE LINKI

Lista umów na wyjazdy Erasmus+ w roku 2023/24

Lista Koordynatorów Programu Erasmus+

Zasady rekrutacji na studia Erasmus+ w roku akademickim 2023/24

Zasady rozdziału środków i finansowania wyjazdów na część studiów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/24 - dostępne wkrótce

 

 

  • KONTAKT W KUL

Sekcja Mobilności Akademickiej
Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

KONWIKT pok. 79
mgr Alicja Pilorz, alicja.pilorz@kul.pl,  tel. 81 445-41-81

mgr Renata Kras, renata.kras@kul.pl, tel. 81 445-41-83