• INFORMATION ABOUT ERASMUS+ MOBILITY FOR STUDIES IN THE ACADEMIC YEAR 2021/22 (English version - click here; application form in English - click here)

 

 

  • WAŻNE LINKI

Lista umów na wyjazdy Erasmus+ w roku 2022-23 (bieżąca rekrutacja)

Lista Koordynatorów Programu Erasmus+

Zasady rekrutacji na studia Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

Zasady rozdziału środków i finansowania wyjazdów na część studiów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021-2022

 

 

 

  • KONTAKT W KUL

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych

Dział Współpracy z Zagranicą

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

mgr Alicja Pilorz, alipil@kul.pl,  tel. 81 445-41-81

mgr Renata Kras, renata.kras@kul.pl, tel. 81 445-41-83