Projekt: „Infrastruktura i usługi społeczeństwa informacyjnego w KUL” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

 


Opis projektu „Infrastruktura i usługi społeczeństwa informacyjnego w KUL„

 

 I: Poszerzenie możliwości dostępu studentów oraz gości do sieci Internet na terenie Uniwersytetu do roku 2011

 

W ramach Projektu zostanie wykonana:

* Modernizacja sieci szkieletowej oraz styku z dostawcą internetowym.

* Zabezpieczenia serwerowni w Bibliotece oraz Akademiku Żeńskim poprzez budowę stref dostępu

* Budowa sieci bezprzewodowej we wszystkich budynkach zlokalizowanych w Lublinie, Tomaszowie Lubelskim oraz Kazimierzu Dolnym (24 budynki).

* Powołanie i wyposażenie centrum zarządzania siecią

* Budowa stanowisk PIAP dla osób z własnymi notebookami

* Budowa stanowisk PIAP dla osób nie posiadających sprzętu (pracownie korytarzowe)

* Budowa PIAPów - kioski informacyjne

 

II. Wzmocnienie infrastruktury oraz budowa środowiska rozwoju e-learningu w ramach KUL do roku 2012,

 

W ramach Projektu zostanie wykonana:

* Modernizacja infrastruktury sprzętowej służącej platformie e-learningowej

* Zakup wyposażenia osób zajmujących się wsparciem oraz dydaktyką poprzez e-learning w niezbędny sprzęt i oprogramowanie,

* przeprowadzenie szkoleń osób mających świadczyć wsparcie w zakresie e-learningu

* Stworzenie kursów wzorcowych (8 kursów) oraz kursów zaczerpniętych z inicjatywy OCW

 

III: Umożliwienie klientom zewnętrznym komunikacji z uczelnią kanałem cyfrowym poprzez wdrożenie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz umożliwienie klientom wewnętrznym obsługi administracyjnej w formie Elektronicznego Obiegu Spraw do roku 2012,

 

W ramach Projektu zostanie wykonana:

* Rozbudowa funkcjonalności e-KUL WEB S4A

* Adaptacja i dokumentacja obiegu dokumentów w obszarach podlegających informatyzacji

* Adaptacja i opis procesów administracyjnych związanych ze zmienionym obiegiem spraw i dokumentów.

 

IV: Wdrożenie rozwiązań pozwalających na utrzymanie stałego kontaktu z absolwentami jak również z sympatykami Uczelni do roku 2012,

Absolwenci

 

W ramach Projektu zostanie wykonana:

* Zakup serwera (1 karta serwerowa)

* Rozbudowa funkcjonalności e-KUL

* Uzupełnienie informacji o absolwentach, którzy nie znajdują się w uczelnianej bazie danych (S4A)

* Wprowadzenie danych do S4A z dokumentów przechowywanych w archiwum.

* Stworzenie treści serwisu

* Wypromowanie serwisu wśród studentów, absolwentów i kandydatów

 

Przyjaciele i Sympatycy KUL

W ramach Projektu zostanie wykonana:

* Zakup sprzętu (1 karta serwerowa)

* Budowa serwisu internetowego

 

 

* Stworzenie i zamieszczenie zawartości w serwisie

* Kursy e-learningowe, informacje, aktualności

* Przeprowadzenie akcji promocyjnej informującej o powstaniu serwisu i zachęcającej do uczestnictwa w społeczności serwisu.

 

 V: Upowszechnienie zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego poprzez Internet do roku 2012

 

W ramach Projektu zostanie wykonany:

* Zakup odpowiedniego sprzętu do digitalizacji i przechowywania zbiorów cyfrowych

* Zbudowanie lub zakupienie serwisu do archiwizacji i udostępniania zasobów

 

 

 Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu

Inwestycja zlokalizowana będzie w trzech miejscowościach województwa lubelskiego:

-   Lublinie (wszystkie budynki na terenie miasta),

-    Tomaszowie Lubelskim (Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim),

-     Kazimierzu Dolnym (Dom Pracy Twórczej KUL).

 

Wszystkie elementy Projektu będą realizowane w budynkach będących własnością KUL. Projekt obejmie łącznie 24 budynki uniwersyteckie.

 

   Lublin

     Gmach Główny,- Al. Racławickie 14,

     Collegium JPII - Al. Racławickie 14,

     Collegium Norwidianum - Al. Racławickie 14,

     Collegium Iuridicum - ul. Spokojna 1,

     Budynek Chemii - Konstantynów 1,

     Budynek Wydziału Matematyczno Przyrodniczego - Konstantynów 1,

     Dom mieszkalny - Konstantynów 1,

     Budynek dydaktyczny -  ul. Norwida 4,

     Hala Sportowa - Konstantynów 1,

     Gmach Mensy Akademickiej - Al. Racławickie 14,

     Wydawnictwo KUL - ul. Zbożowa 59-61,

     Dworek Staropolski - Konstantynów 1,

     Dom Studencki Żeński - Konstantynów 1,

     Dom Studencki Męski- Konstantynów 1,

     Dom Studencki Męski - Niecała 8,

     Konwikt Księży Studentów -Al. Racławickie 14,

     Hotel Asystenta (Blok C) - Konstantynów 1,

     Dom pracowników naukowych KUL (Blok E) - Konstantynów 1,

     Dom Sióstr Studentek (Blok A) - Konstantynów 1,

     Dom pracowników naukowych KUL - Chopina 29,

     Dom pracowników naukowych KUL - Niecała 8,

 

     Tomaszów Lubelski Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL

      Budynek Główny - ul. Lwowska 80,

      Budynek Filologii z biblioteką ul. Lwowska 120,

 

     Kazimierz Dolny

     Dom Pracy Twórczej KUL - ul. Puławska 94,

    

Stan po realizacji Projektu

Po zakończeniu Projektu zostaną zrealizowane następujące elementy:

* Dostęp do Internetu w budynkach Uczelni

* Objęcie siecią bezprzewodową z dostępem do Internetu budynków Uniwersyteckich w Lublinie, Tomaszowie Lubelskim oraz Kazimierzu Dolnym,

* Utworzenie dwóch 12-to stanowiskowych pracowni korytarzowych ze stanowiskami dla osób niepełnosprawnych,

* Uruchomienie trzech Infomatów,

* Zwiększenie bezpieczeństwa sieci uczelnianej dzięki centrum zarządzania siecią.

* środowisko rozwoju e-learningu KUL

* stworzenie zespołu osób zajmujących się wsparciem dydaktyków e-learningowych,

* powstanie 8 kursów wzorcowych i 192 kursy oparte na materiałach z OCW,

* zwiększenie ilości treści wykorzystywanych w przedmiotach prowadzonych lub wspieranych przez e-learning,

* zwiększenie atrakcyjności proponowanych kursów poprzez stosowanie różnorodnych technik dydaktyki e-learningowej.

* System Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz Elektronicznego Obiegu Spraw

* Wdrożenie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej,

* Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Spraw dla klientów wewnętrznych,

* Umożliwienie załatwiania spraw klientom zewnętrznym droga elektroniczną,

* Umożliwienie obsługi i śledzenia stanu sprawy poprzez Internet klientom wewnętrznym,

* Portale dla absolwentów i sympatyków Uczelni

* Rozbudowa serwisu e-KUL o dostęp dla absolwentów KUL,

* Stworzenie specjalnego portalu dla przyjaciół i sympatyków KUL,

* Upowszechnienie wśród absolwentów oferty studiów II stopnia, doktoranckich oraz podyplomowych,

* Upowszechnienie zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego

* Wyposażenie do digitalizacji zbiorów muzealnych,

* Zdigitalizowane zbiory muzealne,

* Udostępnienie wybranych zbiorów w Internecie poprzez serwis. Przyjaciół i Sympatyków KUL.

 

 
 
Autor: Jerzy Kostecki
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2012, godz. 12:14 - Marta Antoniuk-Zych