Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.

Porozumienie o współpracy między Inkubatorem Technologicznym Sp. z o.o. a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II podpisano dnia 22 stycznia 2015 r. Zakres współpracy obejmuje wzajemną możliwość udostępnienia aparatury badawczej do realizacji projektów i prac badawczych oraz udzielenia wzajemnego wsparcia w prowadzonych działaniach.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona