Dr Małgorzata Żak-Kulesza

 

 • Współorganizacja w dniach 9-12 marca 2015 roku LVII Tygodnia Filozoficznego (współorganizatorzy: Koło Naukowe Studentów Filozofii KUL i Koło Naukowe Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych); 11 marca 2015 roku dzień przygotowany przez Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa, sesja zatytułowana Drogi i bezdroża współczesnej kultury.
 • 16 kwietnia 2015 roku organizacja wraz z Kołem Naukowym Studentów Kulturoznawstwa V Dnia Kulturoznawcy pt. Kultura dziś – współczesność wobec tradycji
 • Od października 2015 r. zainicjowanie cyklu prelekcji i warsztatów pt. Inspirujące spotkania – kreatywne warsztaty, cykl koordynowany przez Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa
 • Prelekcja w PMDK w Lubartowie w ramach współpracy Między Instytutem Kulturoznawstwa KUL a Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury. 29 stycznia 2015 r.; Temat: Medycy, chorzy i sposoby leczenia w dziełach sztuki średniowiecznej i w malarstwie barokowym
 • Wykład w ramach działalności Uniwersytetu Otwartego: 11.12.2014 Pasjonujące dzieła sztuki (uczestnicy: Uczniowie Liceum w Pszczelej Woli)

 • Wykład w PMDK w Lubartowie, 17.01. 2014 r. pt.  Kodeks Baltazara Behema (1505) – przesłanie historyczne, moralizatorskie i satyryczne oraz artystyczna forma dzieła"

 • Wykład podczas IV Dnia Kulturoznawcy 8.04. 2014 r. tytuł wygłoszonego referatu: Powtórzenia i powroty – wielkie dzieła w sztuce nowoczesnej i najnowszej.

 • III Dzień Kulturoznawcy - 10. 04. 2013 r. Wygłoszony referat pt. Znane i mniej znane perły Lubelszczyzny – czyli dlaczego sztuka i zabytki lokalne są warte poznania?

 • X Lubelski Festiwal Nauki - 14-20 września 2013 Tytuł projektu nr 1: Przyroda, kultura, człowiek w sztuce europejskiej i polskiej. Pasjonujący świat codzienności w obrazach dawnych mistrzów.

  Tytuł projektu nr 2: Uczuciowość człowieka i jej rozpoznawanie na wybranych przykładach sztuki. Wizerunki chorych i cierpiących w sztuce.

 • "Bliżej historii sztuki" - warsztaty dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, Muzeum Uniwersyteckie KUL, 17.10. 2013 r.

 • Nawiązanie współpracy naukowo-dydaktycznej między Instytutem Kulturoznawstwa a Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Lubartowie. Zainicjowanie cyklu wykładów naukowo - popularyzatorskich 22.11. 2013 r. Pełniona funkcja - koordynator projektu.

 • 05.12.2013 r. Bliżej historii sztuki" - warsztaty dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (dzieci niesłyszące) Prezentacja: Symbole ukryte w przedstawieniach Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu.

 • IX Lubelski Festiwal Nauki: Nauka- Wiedza – Mądrość

  17.09. 2012  Przyroda kultura- człowiek w sztuce europejskiej i polskiej. Wiedza o kulturze i jej doświadczenie w sztuce 

  II Dzień Kulturoznawcy, 7 marca 2012, Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

  Dawne malarstwo wciąż odkrywane. Wystawy mistrzów niderlandzkich w europejskich muzeach ostatnich lat (odczyt referatu)

 • Tydzień Szkoły z Pasją

  18.05. 2012 Pasjonujące dzieła sztuki - odczytywanie symboli w malarstwie europejskim XV - XVI wieku (uczestnicy uczniowie Zespołu Szkół nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie

 • VIII LFN Nauka w służbie przyrody

  20.09.2011 r. Tytuł projektu: Świat roślin w malarstwie średniowiecznym. Rośliny lecznicze i lecznictwo.

 • Wykład otwarty wygłoszony z inicjatywy Koła Naukowego Studentów Kulturoznawstwa 24.05. 2011 r. Instytut Kulturoznawstwa KUL Prelekcja pt.: Polski design od okresu międzywojennego do lat 60-tych XX wieku

 • Udział w VI Lubelskim Festiwalu Nauki, 19-25 09. 2009 Projety nr 1: Sztuka w percepcji dzieci niewidomych

  Projekt nr 2: Wiedza o odżywianiu w obrazach uczt w sztuce europejskiej od starożytności do XVIII wieku 

 • Udział w IV Lubelskim Festiwalu Nauki 22-28 IX 2007 r. Tytuł projektu: Ogrody w sztuce i w krajobrazie. Średniowieczne kompozycje ogrodowe inspiracją dla ogrodów nowożytnych. 27.IX.2007 r.
 • Organizacja wraz z Kołem Naukowym Studentów Kulturoznawstwa wystawy towarzyszącej obchodom 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, otwarcie wystawy 06.VI.2007 r.
 • Organizacja wystaw artystycznych w ramach zajęć dydaktycznych z Muzealnictwa i działalności Katedry Muzealnictwa i Ochrony Zabytków w Instytucie Historii Sztuki KUL.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Żak
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2016, godz. 19:29 - Małgorzata Żak-Kulesza