Instytucje w Polsce świadczące pomoc przedsiębiorstwom i wspierające rozwój przedsiębiorczości

 

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.


PARP prowadzi portal internetowy poświęcony tematyce innowacyjnej www.pi.gov.pl a także corocznie organizuje konkurs Polski Produkt Przyszłości. Przedstawiciele MSP mogą w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach. Celem portalu edukacyjnego Akademia PARP jest upowszechnienie wśród mikro, małych i średnich firm dostępu do wiedzy biznesowej w formie e-learningu. W PARP działa ośrodek sieci Enterprise Europe Network, który oferuje przedsiębiorcom informacje z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej na Wspólnym Rynku.


PARP jest inicjatorem utworzenia sieci regionalnych ośrodków wspierających MSP tj. Krajowego Systemu Usług dla MSP, Krajowej Sieci Innowacji i Punktów Konsultacyjnych. Instytucje te świadczą nieodpłatnie lub wg preferencyjnych stawek usługi z zakresu informacji, doradztwa szkoleń oraz usługi finansowe. Partnerami regionalnymi PARP we wdrażaniu wybranych działań są Regionalne Instytucje Finansujące (RIF).


Bezpłatne usługi doradcze dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

 

 

2. Punkt Konsultacyjno – Doradczy Lubelskiej Fundacji Rozwoju - Regionalny Punkt Konsultacyjny przy LFR mieści się na ul. Dolnej 3 Maja 5 w Lublinie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 tel. 81 531 – 80 – 19, e – mail: consult@lfr.lublin.pl.


Lokalne punkty Konsultacyjne czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Mieszczą się w Tomaszowie Lubelskim i Lubartowie.


RPK oraz LPK świadczą bezpłatne usługi informacyjne dotyczące:

- możliwości uzyskania dotacji dla przedsiębiorców,
- warunków spełnienia kryteriów przy ubieganiu się o wsparcie finansowe,
- pomocy w przygotowaniu wniosków o udzielenie dotacji,
- pomocy przy rozliczaniu projektów.

 

 

3. "Lokalne Okienko Przedsiębiorczości" mieści się w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 (VII piętro) w następującym zakresie:

- obsługa osób rejestrujących działalność gospodarczą w zakresie przepisów podatkowych z tym związanych,
- udzielanie informacji w zakresie rejestracji działalności gospodarczej,
- wydawanie druków zgłoszeniowych,
- udzielanie wyjaśnień, wskazówek dotyczących prawidłowego wypełniania druków zgłoszeniowych.

 

Obsługa interesantów odbywa się:
Poniedziałki, Wtorki 8.00 - 16.30
Środy, Czwartki i Piątki 8.00 - 14.00

 

 

Inne instytucje w Polsce świadczące pomoc przedsiębiorstwom:

  • PARP
  • Euro Info Centre
  • Regionalne Instytucje Finansujące
  • Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Fundacja Wspomagania Wsi
  • Fundusz Mikro
  • Inkubatory Przedsiębiorczości

 

Autor: Małgorzata Rokicka
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2015, godz. 15:05 - Dorota Maj